هیئت فوتبال استان اصفهان

سعید فر: خوشبختانه داوران بانو توانستند عملکرد رضایت بخشی در تست معرفی به کشور داشته باشند