هیئت فوتبال استان اصفهان

عارفیان به عنوان رئیس کمیته مسابقات منصوب شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری، ریاست هیئت فوتبال استاناصفهان «مهدی عارفیان» به عنوان رئیس کمیته مسابقات منصوب شد.

عارفیان، سال ها به عنوان مدیر و مربی در باشگاه های مختلف استان فعال بوده است.