هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان برگزار شد/ آئین نامه مدارس فوتبال در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی و امور بیین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، جلسه هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان اصفهان، با حضور اعضا کمیته مسابقات و رئیس کمیته جوانان به منظور بررسی تقویم و آئین نامه مسابقات فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ همچنین بررسی آئین نامه مدارس فوتبال در ۱۴۰۲ عصر امروز در محل هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.
در پایان این جلسه آئین نامه مدارس فوتبال در سال ۱۴۰۲ مورد تصویب اعضا هیئت رئیسه قرار گرفت.