هیئت فوتبال استان اصفهان

دوره بررسی عملکرد و توجیهی داوران فوتبال استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، به همت واحد داوران جلسه بررسی عملکرد داورانفوتبال در نیم فصل نخست مسابقات استان و همچنین دوره باز آموزی و توجیهی داوران عصر دیروز برگزار شد.

در این جلسه احمد صالحی رئیس واحد داوران، امید سعید فر عضو واحد داوران و ایرج نظری کارشناس حوزه داوریحاضر بودند.