هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ های رده سنی بزرگسال

برنامه هفته اول لیگ دسته دوم بزرگسالان

گروهشماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
اول1متعاقبااعلام می گرددپایگاه شهیدباباییمعراج------
اول228/11/1401جمعهشهیدنیکدستیپرسپولیس کرکوند1970-01-01 12:00:00بهارستانرجب زاده
دوم305/12/1401جمعهسلتیک هفتونمیلادقهرمان سازان1970-01-01 13:00:00اصفهانقدس کارگران
دوم405/12/1401جمعهپیام فجرزرین سپاهان1970-01-01 13:30:00گز برخوارچمران
سوم504/12/1401پنج شنبهسفیر اصفهانشاهین دژ1970-01-01 12:00:00درچهشهید منتظری
سوم6متعاقبااعلام می گرددآذر برزینامید نوین------
چهارم705/12/1401جمعهباراد برخوارستارگان ایمان شهر1970-01-01 14:30:00دولت آبادشهدای دولت آباد
چهارم8متعاقبااعلام می گرددشاهین سپهرضربه آزادنقش جهان------

برنامه هفته بیستم و دوم لیگ دسته اول بزرگسالان

تاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرستانسالن برگزاری
25/12/1401پنج شنبهتامماهان نقش جهان15اصفهانتختی
26/12/1401جمعهفجر نوینآینده سازان هرند14اصفهانآزادی خوراسگان

برنامه هفته بیستم و ششم لیگ برتر بزرگسالان (جام نقش جهان)

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرستانسالن برگزاری
11/12/1401پنج شنبهآذرصنعت گلپایگانسپهرفولاد14گلپایگانکارگران
11/12/1401پنج شنبهپارسهسلحشور13.30اصفهانتختی
عدم اعلام میزبانییاوران مهر گزچرمهین------
12/12/1401جمعهپالایشگاهمتین مغناطیس13اصفهانشهید منتظری
12/12/1401جمعهآرتام ورزشآبی پوشان کاشان14بهارستانرجب زاده
11/12/1401پنج شنبهتربیت دیزیچهپدیده صنعت مبارکه14اصفهانتختی
11/12/1401پنج شنبهسایا ورزشماهان طاد14اصفهانسیمان