هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار رئیس هیئت فوتبال شهرستان دهاقان با ریاست هیئت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، میثم رفیعی رئیس هیئت فوتبال شهرستان دهاقان با حضور در محل هیئت فوتبال استان، با علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون مباحث پایه و جوانان، داوری و زیرساخت در شهرستان دهاقان بحث و گفتگو شد.
علی اصغر رضایی خزانه دار و جعفر جعفری، رئیس کمیته امور شهرستانهای و هیئت فوتبال استان در این نشست حاضر بودند.