هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه کمیته و دپارتمان داوری با حضور اعضا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، عصر امروز جلسه کمیته و دپارتمان داوری با حضور حاج مهدی اخوان رئیس کمیته داوران ، حمیدرضا دادخواه دبیر هیات فوتبال و دیگر اعضا دپارتمان داوری برگزار و در خصوص وضعیت داوری استان بحث و تبادل نظر شد.