هیئت فوتبال استان اصفهان

معرفی سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان کوهپایه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان اصفهان، «داوود عابدی» به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان کوهپایه منصوب شد.