هیئت فوتبال استان اصفهان

مراسم اختتامیه دوره مربی‌گری C فوتبال آسیا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، مراسم اختتامیه دوره مربی گری C فوتبال آسیاامروز برگزار شد.

این دوره با حضور ۲۵ نفر و به مدت ۱۵ روز به همت واحد آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.

مجتبی توتونی مدرس و سرکار خانم مدائن زاده کمک مدرس این دوره بودند.