هیئت فوتبال استان اصفهان

خمینی شهر میزبان دوره سطح D فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان. مراسم افتتاحیه دوره سطح D فوتبال ایران ظهر امروز به میزبانی هیئت فوتبال خمینی شهر برگزار شد.

این دوره با تدریس جهانگیری برگزار خواهد شد.