هیئت فوتبال استان اصفهان

بازدید ریاست هیئت فوتبال استان از مرکز خیریه حضرت ابولفضل (ع) هرند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان اصفهان، علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استاناصفهان ظهر امروز با حضور در شهرستان هرند از مرکز خیریهتربیتی حضرت ابلفضل (ع) این شهرستان بازدید به عملآورد.

ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، دقایقی را نیز صرف بازی فوتبال با کودکان بی سرپرست این کانون کرد.

در این دیدار رئیس و اعضا شورای شهر هرند نیز حاضر بودند.

انتهای پیام/