هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری| دیدار هیئت فوتبال اصفهان و کیمای اسفراین