هیئت فوتبال استان اصفهان

اعضا کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال اصفهان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی‌ و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی احکامی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان اصفهان، اعضا کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شدند.

بر همین اساس، دکتر علی محمد سرخوش به عنوان رئیس، دکتر مصطفی میرقائدی معاون، رسول کربکندی، مهندسمسعود تابش، احمدرضا مهنام و حسین چرخابی، حسن آقاجان، محمد برزمهری، اکبر دادفرنیا و اصغر نوحی به عنواناعضا کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال استان اصفهان مشخص شدند.

انتهای پیام/