هیئت فوتبال استان اصفهان

استعدادیابی تیم ملی جوانان زیر ۱۹ استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، مرحله پایانی استعدادیابی تیم ملی جوانان زیر ۱۹ سال در استان اصفهان بین 60 نفر از منتخبین شهرستانها، بازیکنان لیگهای دسته اول و برتر استان و لیگ کشور زیر نظر واحد پایه و جوانان هیئت استان و استعدایابهای هیئت برگزار گردید.

 

آقای دکتر جعفری نائب رییس هیئت فوتبال نیز با حضور در جمع شاهد رقابت تنگاتنگ فوتبالیستهای جوان بودند.

استعدادیابها به صورت جداگانه لیست نفرات برتر خود را جهت جمع بندی و اعلام لیست نهایی به واحد پایه و جوانان تحویل دادند.

از ابتدای مراحل استعدادیابی بیش از 400 بازیکن از نفرات برتر شهرستانها و باشگاههای لیگهای استانی و کشوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.