هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه مسابقات فوتبال رده سنی ۱۰ الی ۱۳ سال

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، واحد مسابقات هیئت فوتبال استان در نظر داردبازی های فوتبال رده های سنی 10-11 و12 سال را از روز پنجشنبه مورخه 29/07/1400 برگزار نماید. لذا علاقه مندانبه شرکت در بازی های فوق نسبت به انجام مراحل ذیل اقدام لازم را مبذول فرمایند. (بازیها در روزهای پنجشنبه و جمعههر هفته به میزبانی هیئت فوتبال استان برگزار میگردد)

رده های سنی :

زیر 10 سال       متولدین 11/10/1390           به بعد

زیر 11 سال       متولدین 11/010/1389        به بعد

زیر 12سال       متولدین 11/010/1388        به بعد

مراحل ثبت نام :

1- ارائه معرفی مکتوب از طرف موسسه یا باشگاه مربوطه جهت شهر اصفهان و هیئت فوتبال شهرستان مربوطه جهتموسسات و باشگاه های شهرستانی .

2- مراجعه به واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان واقع در مجموعه ورزشی پیروزی، روزهای زوج از ساعت16 الی 17 .

3- مراجعه به واحد امورمالی هیئت فوتبال استان اصفهان واقع در مجموعه ورزشی پیروزی، جهت پرداخت ورودی ودریافت رسید امورمالی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 16 .

4- مراجعه به واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان واقع در ورزشگاه تختی و دریافت آلبوم تیمی جهت تکمیل.

5- تکمیل آلبوم تیمی و تائید موسسه و باشگاه و یا هیئت فوتبال شهرستان مربوطه و ارائه آن به همراه کلر بوک. مدارکبرای هر رده بصورت جداگانه (رده 10 سال : رنگ قرمزرده 11 سال : رنگ آبیرده 12 سال : رنگ مشکی ).

مدارک لازم : (مدارک فوق باید به همراه اصل مدارک باشد).

فتوکپی صفحه اول شناسنامه بازیکن + صفحه اول و دوم شناسنامه ولی بازیکن .

گواهی تحصیلی صادر شده از طریق سامانه آموزش و پرورش و ممهور به مهر آموزشگاه محل تحصیل.

فتوکپی کارت بیمه ورزشی دارای مهلت اعتبار .

فرم رضایت نامه تایپ شده ولی قانونی (قیم).

فرم معاینات پزشکی .