هیئت فوتبال استان اصفهان

نتایج هفته نخست الی سوم لیگ رده سنی ۱۴ سال استان اصفهان

14سال

برتر

اول

6

سه شنبه

1400/07/06

سپاهان نوین

10

ستارگان نجف آباد

0

14سال

برتر

اول

1

سه شنبه

1400/07/06

فولاد مبارکه سپاهان

5

تام

0

14سال

برتر

اول

2

سه شنبه

1400/07/06

پیام پرواز

0

جاوید کاشان

2

14سال

برتر

اول

4

سه شنبه

1400/07/06

افسر آران و بیدگل

1

آبفا

4

14سال

برتر

اول

3

چهارشنبه

1400/07/07

ذوب آهن

2

ماهان طاد

0

14سال

برتر

اول

7

چهارشنبه

1400/07/07

نوژن

0

آینده سازان

2

14سال

برتر

اول

5

چهارشنبه

1400/07/07

مهرگان

4

انقلاب ورزش

3

14سال

اول

اول

1

چهارشنبه

1400/07/07

طلائی پوشان اصفهان

2

پادمان یدک ایرانیان

0

14سال

اول

اول

2

سه شنبه

1400/07/06

پارسه

2

پارس

3

14سال

اول

اول

4

چهارشنبه

1400/07/07

طلائی پوشان لنجان

3

پتوی لاله

4

14سال

اول

اول

5

سه شنبه

1400/07/06

ستارگان لنجان

3

شهر سنگ

0

14سال

اول

اول

6

چهارشنبه

1400/07/07

یاران واحد فولاد شهر

3

سبزپوشان آریائی

6

14سال

اول

اول

7

چهارشنبه

1400/07/07

آتیه سازان

3

پاسارگاد صفاهان

3

14سال

اول

دوم

14

دوشنبه

1400/07/12

سبزپوشان آریائی

1

آتیه سازان

1

14سال

برتر

دوم

11

چهارشنبه

1400/07/14

انقلاب ورزش

0

ذوب آهن

4

14سال

برتر

دوم

12

چهارشنبه

1400/07/14

آبفا

2

سپاهان نوین

2

14سال

برتر

دوم

13

چهارشنبه

1400/07/14

آینده سازان

1

مهرگان

4

14سال

برتر

دوم

8

چهارشنبه

1400/07/14

پیام پرواز

0

فولاد مبارکه سپاهان

6

14سال

برتر

دوم

10

چهارشنبه

1400/07/14

جاوید کاشان

2

افسر آران و بیدگل

0

14سال

برتر

دوم

14

چهارشنبه

1400/07/14

ستارگان نجف آباد

0

نوژن

3

14سال

اول

دوم

11

چهارشنبه

1400/07/14

شهرسنگ

8

نامداران

0

14سال

اول

دوم

12

چهارشنبه

1400/07/14

طلائی پوشان لنجان

2

یاران واحد فولادشهر

6

14سال

برتر

دوم

9

چهارشنبه

1400/07/14

ماهان طاد

2

تام

0

14سال

اول

دوم

8

جمعه

1400/07/16

طلائی پوشان اصفهان

5

پارسه

0

14سال

برتر

سوم

16

سه شنبه

1400/07/20

افسر آران و بیدگل

4

پیام پرواز

2

14سال

برتر

سوم

17

سه شنبه

1400/07/20

تام

1

انقلاب ورزش

2

14سال

برتر

سوم

18

سه شنبه

1400/07/20

سپاهان نوین

2

جاوید کاشان

1

14سال

برتر

سوم

15

سه شنبه

1400/07/20

فولاد مبارکه سپاهان

3

ماهان طاد

0

14سال

اول

سوم

19

سه شنبه

1400/07/20

نامداران

2

پاسارگاد صفاهان

7

14سال

برتر

سوم

19

چهارشنبه

1400/07/21

ذوب آهن

5

آینده سازان

0

14سال

برتر

سوم

21

چهارشنبه

1400/07/21

مهرگان

 

ستارگان نجف آباد

 

14سال

برتر

سوم

20

چهارشنبه

1400/07/21

نوژن

3

آبفا

8