هیئت فوتبال استان اصفهان

دومین نشست کمیته امور استانهای فدراسیون فوتبال با حضور ریاست هیئت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی‌و‌امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، دومین نشست کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضا این‌ کمیته برگزار شد.

در این نشست پیرامون بررسی مشکلات هیاتهای فوتبال و مفاد موجود در اساسنامه هیاتهای فوتبال در دستور کاری اعضای کمیته بحث و‌ گفتگو شد.

طهمورث حیدری، احمدرضا براتی ،سردار شکلانی، منصور بیک وردی، حسین جعفرزاده و علی طاهری در این نشست حاضر بودند.

انتهای پیام/