هیئت فوتبال استان اصفهان

زمان نقل و انتقالات لیگ های رده سنی پایه اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، زمان نقل و انتقالات در رده های سنی مختلف به شرح زیر است:

لیگ برتر امید و جوانان از تاریخ ۲۰ شهریور  تا ۴ مهر ۱۴۰۰
لیگ قهرمانی نوجوانان و نونهالان از تاریخ ۵ مهر لغایت ۲۰ مهر ۱۴۰۰
لیگ دسته اول امید و جوانان  ۱۵ مهر لغایت ۳۰ مهر ۱۴۰۰
رده سنی امید ۲۱ سال: ( از ۱۱ دی ۱۳۸۱لغایت ۱۰ دی ۱۳۸۴)
۲۵ بازیکن در فهرست اصلی و ۱۰ بازیکن زیر مجموعه متعلق به باشگاه مربوطهرده سنی جوانان ۱۹ سال: از ۱۲ دی ۱۳۸۳ لغایت ۱۰ دی ۱۳۸۵
۲۵ بازیکن در فهرست اصلی و ۱۰ بازیکن زیر مجموعه متعلق به باشگاه مربوطهرده سنی نوجوانان ۱۶ سال: از یازده دی ۱۳۸۵ لغایت ۱۰ دی ۱۳۸۶
۲۵ بازیکن در فهرست اصلی و ۱۰ بازیکن زیر مجموعه متعلق به باشگاه مربوطهرده سنی نونهالان  ۱۵ سال: از یازده دی ۱۳۸۶ لغایت یازده دی ۱۳۸۷
۲۵ بازیکن در فهرست اصلی و ۱۰ بازیکن زیر مجموعه متعلق به باشگاه مربوطهکادر فنی برای کلیه رده ها شامل : سرمربی، ۴ مربی، سرپرست، پزشکیار و تدارکاتبا توجه به زمان مسابقه و نیاز به بررسی و اعلام حضور تیم ها باید تا تاریخ های اعلامی هر باشگاه حداقل به تعداد ۱۸ بازیکن در سامانه سازمان لیگ فوتبال ایران به نشانی its.iranleague.ir  ثبت و بقیه بازیکنان را در زمان نقل و انتقالات در جریان مسابقات و یا نیم فصل طبق قوانین و مقررات و دستور العمل های ارایه شده اضافه کرده یا کاهش بدهند.