هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری بازدید دکتر ماجدی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال از امکانات استان اصفهان