هیئت فوتبال استان اصفهان

اعلام برنامه مسابقات هفته اول تا چهارم لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه کامل هفته اول تا چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

*هفته اول: چهارشنبه 13 مردادماه / ساعت 18

مس سونگون- زندی بتن کلاردشت / سالن شهید پورشریفی تبریز

پنجشنبه 14 مردادماه / ساعت 18

فردوس قم- شهروند ساری / سالن شهید حیدریان قم

فولاد زرند ایرانیان- فرش ارا مشهد / سالن دانشگاه آزاد زرند

کراپ الوند – مقاومت البرز / سالن یادگار امام الوند

حفاری خوزستان- سن ایچ ساوه / سالن امام رضا اهواز

گیتی پسند اصفهان- اهورا بهبهان / سالن پیروزی اصفهان

راگا شهرری- منصوری قرچک / سالن آیت الله طالقانی شهر ری

*هفته دوم: سه شنبه 19 مرداد ساعت 18

فولاد زرند ایرانیان – مجتمع فردوس قم/ سالن دانشگاه آزاد زرند

زندی بتن کلاردشت – شهروند ساری/ سالن شهدا چالوس

فرش آرا مشهد -کراپ الوند ایرانیان / سالن شهید بهشتی مشهد

سن ایچ ساوه – مس سونگون ورزقان / سالن فجر ساوه

ستارگان ورامین – شرکت ملی حفاری ایران اهواز / سالن هفتم تیر قرچک

اهورا بهبهان – راگا شهر ری / سالن علی ابن ابیطالب بهبهان

مقاومت البرز – صنایع گیتی پسنداصفهان / سالن انقلاب کرج

*هفته سوم: یکشنبه 24 مرداد ساعت 18

مجتمع فردوس قم – زندی بتن کلاردشت/ سالن حیدریان قم

کراپ الوند ایرانیان – فولاد زرند ایرانیان / سالن یادگار امام الوند

شهروند ساری – سن ایچ ساوه / سالن سیدرسول حسینی ساری

صنایع گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد / سالن پیروزی اصفهان

مس سونگون ورزقان – ستارگان ورامین/ سالن شهید پورشریفی تبریز

راگا شهر ری – مقاومت البرز / سالن طالقانی شهرری

شرکت ملی حفاری ایران اهواز – اهورا بهبهان / سالن امام رضا اهواز

*هفته چهارم: یکشنبه 31 مرداد ساعت 18

کراپ الوند ایرانیان – مجتمع فردوس قم/ سالن یادگار امام الوند

سن ایچ ساوه – زندی بتن کلاردشت / سالن فجر ساوه

فولاد زرند ایرانیان – صنایع گیتی پسند اصفهان / سالن دانشگاه آزاد زرند

ستارگان ورامین – شهروند ساری / سالن هفتم تیر قرچک

فرش آرا مشهد – راگا شهر ری / سالن شهید بهشتی مشهد

اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان / سالن علی ابن ابیطالب بهبهان

مقاومت البرز/شرکت ملی حفاری ایران اهواز / سالن انقلاب کرج