هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار رئیس و دبیر هیئت فوتبال با مدیر کل ورزش و جوانان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :علی طاهری رئیس و حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان با سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان دیدار کردند و برای پیشبرد اهداف فوتبال استان در سال ۱۴۰۰ تصمیم گیری نمودند.