هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار نهایی لیگ فوتبال پیشکسوتان