هیئت فوتبال استان اصفهان

آرای کمیته انضباطی اسفند ماه

کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان نظر خود را در خصوص تیم های ستارگان نجف آباد،سبحان تیران،ایساتیس شاهین شهر،یاران خمینی شهر،پاسارگاد،تام و آبفا اعلام نمود.

آرای کمیته انضباطی در لینک زیر بارگزاری شده است

SKMBT_C45221030813140