هیئت فوتبال استان اصفهان

دوره مربیگری سطح D فوتبال ایران برگزار شد+عکس

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان:دویست و هفتمین دوره مربیگری D فوتبال ایران به مدرسی محمود یزدخواستی مدرس رسمی کنفدراسیون آسیا آغاز شد.
این دوره از تاریخ ۹۹/١١/٢۵ لغایت ٩٩/١٢/١ در مرکز تخصصی فوتبال استان اصفهان ورزشگاه تختی دایر خواهد بود.