هیئت فوتبال استان اصفهان

دوره داوری درجه سه فوتبال گلپایگان

دوره داوری درجه “سه” فوتبال از تاریخ ۲۱ الی ۲۴ بهمن ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان: در این دوره ۲۴ نفر شرکت کننده حضور داشتند که در سه روز اول مباحث تئوری را تحت نظر ایرج نظری فراگرفتند و در روز آخر تحت نظر ممتحن سید احمد صالحی تست آمادگی جسمانی را انجام دادند.
در روز آخر این دوره که جمعه مورخ ۲۴ بهمن ماه بود مهدی اخوان ریاست محترم کمیته داوران استان اصفهان و  رحمان بالاورد دبیر محترم کمیته داوران استان اصفهان حضور داشتند.
شرکت کنندگان حاضر در این دوره “گواهی حضور در دوره داوری درجه سه “دریافت کردند.