هیئت فوتبال استان اصفهان

تجلیل از اعضای تیم ملی فوتبال

اعضاء کادرفنی تیم ملی توسط هیئت فوتبال استان در هتل عباسی مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :از اعضا کادرفنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، توسط هیئت فوتبال استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.
در طی این مراسم، توسط علی طاهری رئیس، حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان از دراگان اسکوچیچ، وحید هاشمیان و ملادن اعضا کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران تجلیل شد.