هیئت فوتبال استان اصفهان

تجلیل از ریئس هیئت شهرستان سمیرم

رئیس هیئت فوتبال شهرستان سمیرم توسط مدیر اداره ورزش و جوانان این شهرستان مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان: قدیر اله سعیدی،ریئس هیئت فوتبال سمیرم طی لوح تقدیری از طرف سید محمدرضا فلسفی،رئیس اداره ورزش و جوانان سمیرم مورد تجلیل قرار گرفت.