هیئت فوتبال استان اصفهان

کمیته انظباطی آرا خود را صادر کرد

آراء کمیته انضباطی در خصوص چند دیدار از لیگ های فوتبال استان به شرح ذیل می باشد :

نشاط آئین مهرگان _ ذوب آهن رده سنی ۱۵سال
آقای مصطفی هادیان: ۶ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۵ میلیون ریال جزای نقدی
محسن بهرامی: ۶ ماه محرومیت از ورود به کلیه ورزشگاهها
باشگاه نشاط آئین: ۵ میلیون ریال جزای نقدی بابت نزاع و ۵ میلیون ریال جزای نقدی بابت تعطیلی مسابقه

پویا نیکان گز _آذر صنعت گلپایگان رده سنی بزرگسالان
محمد حامد جلالی: ۶ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۵ میلیون ریال جزای نقدی

شهر سنگ خمینی شهر_پادما یدک ایرانیان رده سنی امید
سید حسن محمدی: ۴ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۴ میلیون ریال جزای نقدی

ستارگان ایمانشهر_سپهر فولاد لنجان رده سنی بزرگسالان
محسن کیانی: ۴ جلسه محرومیت از همراهی تیم (دو جلسه تعلیقی) و ۴ میلیون ریال جزای نقدی

ذوب آهن _ لنجان رده سنی پیشکسوتان
محمد رضا حدادی فر: ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۴ میلیون ریال جزای نقدی

پادما یدک ایرانیان _ ماهان طاد رده سنی امید
نتیجه دیدار سه بر صفر به سود ماهان طاد
جعفر باقرپور: ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۲ میلیون ریال جزای نقدی
پوریا انصاری: ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۲ میلیون

رضوانی _ ون‌پارس رده سنی بزرگسالان
علی جاوری: ۴ جلسه محرومیت از همراهی تیم(۲ جلسه تعلیقی) و ۲ میلیون ریال جزای نقدی