هیئت فوتبال استان اصفهان

هماهنگی مرحله نهایی فوتبال پیشکسوتان+عکس

لیگ پیشکسوتان استان اصفهان به مرحله نهایی رسید

به گزارش روابط  عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان:جلسه هماهنگی مرحله نهایی لیگ فوتبال پیشکسوتان استان اصفهان برگزار شد.
پس از قرعه کشی، گروه بندی تیم ها به صورت ذیل انجام پذیرفت:
گروه اول:
۱. شهدای رهنان
۲. ون پارس نقش جهان
۳. دارایی
۴. عقاب نقش جهان

گروه دوم:
۱. زاینده رود
۲. منتخب گز
۳. ذوب آهن
۴. پایانه ها