هیئت فوتبال استان اصفهان

ثبت قراداد تیم رعد و پدافند اصفهان

بازیکنان و کادر مربیگری تیم رعد پدافند اصفهان حاضر در لیگ دسته اول فوتسال کشور با حضور در هئیت فوتبال قرارداد خود را ثبت نمودند.