هیئت فوتبال استان اصفهان

آرای کمیته انضباطی/فوتبال

آراء کمیته انضباطی در خصوص چند دیدار از لیگ های فوتبال استان به شرح ذیل می باشد :

⚽ذوب آهن نوین _ پاسارگاد صفاهان رده سنی ۱۴سال
🔹آقای معین حسن پور یک جلسه محرومیت و دو میلیون ریال جزای نقدی
🔹آقای عباس اسدی یک جلسه محرومیت و یک میلیون ریال جزای نقدی
🔹 آقای علی بخشی یک جلسه محرومیت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی

⚽طلایی پوشان فولادشهر _ علم و ادب اسپادانا رده سنی نوجوانان
🔹ابوالفضل مرادی یک جلسه محرومیت و دو میلیون ریال جزای نقدی
🔹 آقای سید محسن موسوی یک جلسه محرومیت و یک میلیون ریال جزای نقدی

⚽ذوب آهن اصفهان _آینده سازان اصفهان رده سنی ۱۷سال
🔹 نتیجه بازی ۳ بر صفر به سود ذوب آهن اصفهان و تیم آینده‌سازان به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
🔹 سرمربی و سرپرست تیم آینده‌سازان به علت نقض مقررات سه جلسه از همراهی این تیم محروم شدند
🔹 حسین فخر الدین بازیکن تیم آینده‌سازان از همراهی تیم خود از پنج بازی رسمی محروم که سه جلسه به صورت تعلیق خواهد بود و همچنین پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

⚽ عقاب نقش جهان_ستارگان لنجان رده سنی پیشکسوتان
🔹 نتیجه بازی ۳ بر صفر به سود تیم عقاب نقش جهان و تیم ستارگان لنجان به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
🔹آقای اسدالله سلطانی ۴ جلسه محرومیت و ۲ میلیون ریال جزای نقدی

🔹آقای مرتضی ادیبی ۴ جلسه محرومیت و دو میلیون ریال جزای نقدی