هیئت فوتبال استان اصفهان

روز چهارم لیگ برتر فوتسال امید

تایج روز چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال امید کشور (گروه اول)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت فوتبال استان اصفهان، چهارمین روز مسابقات لیگ برتر فوتسال امید های کشور 10 بهمن در سالن پیروزی اصفهان برگزار گردید.

گیتی پسند اصفهان ۳- چیپس کامل آسترآباد گرگان یک
مقاومت تهران ۱ – استعدادهای درخشان مشهد ۱
پرسپولیس خوزستان (استراحت)