هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور علی طاهری در تیران و کرون

علی طاهری در سفر یکروزه خود به شهرستان تیران وکرون با مدیران مربوط دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، این نشست با حضور شهردار و مدیر امور مالی شهرداری شهرستان تیران و کرون، رئیس و اعضاء شورای شهر، رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس اداره آموزش و پرورش،معاون اداره دارایی، رئیس و دبیر هیئت فوتبال، رئیس هیئت فوتبال بخش کرون، سرمربی تیم فوتبال ساحلی فرش حداد برگزار شد.

همچنین اعضای هیئت فوتبال استان اصفهان ( دبیر هئیت، رئیس کمیته داوران، رئیس کمیته شهرستانها و رمدیر روابط عمومی و امور بین الملل هیئت) در این جلسه حضور داشتند.