هیئت فوتبال استان اصفهان

ثبت قرارداد کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال بانوان سپاهان در هیات فوتبال + تصاویر

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل هیات فوتبال استان اصفهان، کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال بانوان سپاهان در هیات فوتبال حاضر و قرارداد خود را ثبت نمودند.