هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه ثبت نام مجمع فوق العاده هیئت فوتبال استان اصفهان

نظر به اینکه دراجراى ماده 21 اساسنامه هیئت فوتبال استانها،مجمع فوقالعاده هیئت فوتبال استان اصفهان به منظور انتخاب اعضاى هیئت رئیسه فوتبال استان در سال 1399 برگزار خواهد شد، لذا بدینوسیله ازکلیه علاقمندان و داوطلبان (آقایان و بانوان) جهت کاندیداتورى عضو هیئت رئیسه (نماینده مدیران باشگاهها و نماینده رؤساى هیأت فوتبال شهرستانها) با دارا بودن شرایط ذیل دعوت به عمل مى آید. جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 28 آبان 99 لغایت 11 آذر 99 به مدت 7 روز از ساعت 9 لغایت 13 به آدرس: اصفهان – خیابان جى- خیابان لاهور- مجموعه ورزشى پیروزى- ساختمان هیأت فوتبال استان اصفهان مراجعه فرمایند.
1-تابعیت ایران و سکونت در استان اصفهان.
2-التزام عملى به نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران.
3-داراى حداقل 35 سال سن.
4-حداقل مدرک تحصیلى فوق دیپلم.
5-پنج سال سابقه مدیریت و عدم سوءپیشینه ومحرومیت اجتماع و بررسى تایید مراجع ذیصلاح.
و ارائه مدارک: فتوکپى شناسنامه، کارت ملى، کارت پایان خدمت، اصل وکپى آخرین مدرک تحصیلى دوسرى. دوقطعه عکس 3 در 4
حمیدرضا دادخواه- دبیر مجمع فوق العاده هیأت فوتبال استان اصفهان