هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری دوره های دانش افزایی آنلاین برای مربیان دارای گواهینامه مربیگری درجه حرفه ای A و B فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون،  در راستای عملیاتی کردن ماده های 10 ، 11 و 12 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقای مربیان ، کمیته آموزش این فدراسیون در نظر دارد با توجه به شیوع ویروس کرونا ، دوره های دانش افزایی مربیان درجه حرفه ای ، A و B فوتبال را طبق شرایط و ضوابط زیر در فضای مجازی و بصورت آنلاین از طریق نرم افزار Google meet  برگزار کند.

شرایط و ضوابط برگزاری دوره ها:

  • هر دوره دانش افزایی شامل پنج جلسه یک ساعته خواهد بود.
  • زمان برگزاری دوره ها نیمه دوم آبان ماه 1399 خواهد بود.
  • حداکثر تعداد نفرات هر جلسه 40 نفر خواهد بود.
  • موضوع جلسات آموزشی شامل ویژگی های بازیکنان نخبه (دو جلسه) ، تئوری فوتبال هوشمندانه (یک جلسه) ، اطلاعات حقوقی مورد نیاز مربیان حرفه ای (یک جلسه) و مدیریت بازیکنان حرفه ای (یک جلسه) خواهد بود.