هیئت فوتبال استان اصفهان

دکتر غلامرضا جعفری نایب رئیس هیات فوتبال استان شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، دکتر غلامرضا جعفری به عنوان سرپرست نایب رئیس هیات فوتبال استان منصوب شد.