هیئت فوتبال استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار اجرای تبلیغات محیطی مسابقات لیگ‌های برتر و دسته اول فوتبال باشگاهی ایران

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ ،متن آگهی مناقصه عمومی به این شرح است؛

بسمه تعالی
سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار اجرای
تبلیغات محیطی مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول فوتبال باشگاهی ایران

 

سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار اجرای تبلیغات محیطی مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول، فوتبال ایران از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. براین‌اساس، از تمامی شرکت‌های معتبر و یا اشخاص حقیقی با تجربه، توانمند و علاقمند به همکاری با سازمان لیگ فوتبال در این خصوص دعوت می‌شود در این مناقصه (به شرح جزئیات ذیل) شرکت نمایند:
۱. نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران به نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، ضلع جنوب غربی میدان شیخ‌بهایی، پلاک ۲۶، کدپستی: ۶۴۷۱۳-۱۹۹۳۸، تلفن‌های تماس: ۸۸۰۵۵۶۳۲-۰۲۱و دورنگار: ۸۸۰۵۵۶۳۱-۰۲۱.
۲. موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار اجرای تبلیغات محیطی مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول، فوتبال ایران شامل:
۱- طراحی، چاپ، ساخت و ارسال بنرها و فایل تیزرهای LED‌ و پرسپکتیوهای تبلیغاتی به ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول کشور.
۲- اجرای چیدمان تابلو های ثابت، تیزرهای تبلیغاتی مشتریان در LEDهای ورزشگاه ها و پرسکتیوها.
۳- نصب بنر و نگهداری از تجهیزات تبلیغات محیطی تولید شده در ورزشگاه ها.
۴- مدیریت راه اندازی تابلوهای LED در هر بازی هایی که در ورزشگاه صاحب LED‌ برگزار می گردد.
۵- نظارت بر کیفیت پخش تیزرها در تابلوهای LED
۶- مانتورینگ حجم تبلیغات و ارایه گزارش به سازمان لیگ فوتبال ایران.
۳. زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۵/۰۸/۱۳۹۹، امور اداری سازمان لیگ.
۴. هزینه خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در این مناقصه پس از واریز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ به نام سازمان لیگ فوتبال به شماره شبا ۹۳۰۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ IRنزد پست بانک شعبه موزه ارتباطات و ارائه اصل رسید توسط نماینده رسمی خود به امور اداری می‌توانند اسناد مناقصه را دریافت ‌نمایند.

 

۵. شرایط لازم برای شرکت در مناقصه:
– دارا بودن شخصیت حقوقی، اسناد ثبتی و مجوز فعالیت و سوابق اجرایی مرتبط و موفق در موضوع مناقصه و یا شخصیت حقیقی با سابقه فعالیت در این حوزه با ارائه رزومه کاری مرتبط و موفق در موضوع مناقصه.
– تکمیل و ارائه اسناد مناقصه (فرم‌های ۱ و ۲).
– ارائه تضمین لازم برای شرکت در مناقصه: تمامی شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی علاقمند به شرکت در این مناقصه موظف به واریز نقدی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب ۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ به نام سازمان لیگ فوتبال به شماره شبا ۹۳۰۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ IRنزد پست بانک شعبه موزه ارتباطات و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارزش مبلغ فوق‌الذکر و با اعتبار سه ماهه می‌باشند.
۶. زمان و محل تسلیم پیشنهادها: آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ است که باید توسط نماینده رسمی شرکت به واحد حراست سازمان لیگ فوتبال تحویل گردد.
۷. زمان بازگشایی پاکت‌ها: پاکت‌های واصله در ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ در دفتر سازمان لیگ فوتبال و با حضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان لیگ و یک نفر نماینده قانونی از هر کدام از شرکت‌کنندگان در مناقصه بازگشایی خواهد شد.
۸. پس از اعلام نتیجه مناقصه، سازمان لیگ اقدام به عقد قرارداد با برنده مناقصه خواهد کرد.
۹. درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای سازمان لیگ فوتبال ایران مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌کند این سازمان در رد یک یا تمامی پیشنهادهای واصله مختار می‌باشد.