هیئت فوتبال استان اصفهان

بازیکنان و خانواده ها برای پیوستن به تیم های حاضر در مسابقات استان از حضور آن تیم در مسابقات فصل ۹۹ اطمینان حاصل نمایند

دبیر هیات فوتبال استان اصفهان گفت: بازیکنان و خانواده ها برای پیوستن به تیم های حاضر در مسابقات استان از حضور آن تیم در مسابقات فصل 99 اطمینان حاصل نمایند.

حمیدرضا دادخواه دبیر هیات فوتبال استان اصفهان در گفتگو با سایت رسمی هیات فوتبال استان اصفهان اظهار داشت: برخی از تیم هایی که امتیاز شرکت در مسابقات استان اصفهان را ندارند اخیرا با برگزاری تست های پیش از فصل اقدام به جذب نفرات برای شرکت در مسابقات کرده اند که در واقع با وعده های دروغین درصدد سو استفاده از ناآگاهی بازیکنان جدید و دریافت مبالغی از آنها می باشند.

دبیر هیات فوتبال ادامه داد: خانواده های بازیکنانی که قصد دارند در فصل پیش روی مسابقات استان اصفهان به تیم جدیدی بپیوندند پیش از هرگونه اقدامی با مراجعه به سایت رسمی هیات فوتبال یا به صورت حضوری به واحد مسابقات هیات فوتبال مراجعه نمایند و استعلام حضور تیم مربوطه در مسابقات استان اصفهان را از مسئول رده مربوطه جویا شوند تا خدای نکرده مورد سو استفاده قرار نگیرند.

دادخواه خاطرنشان کرد: تیم هایی که برای شرکت در مسابقات فصل 99 استان اصفهان اقدام به خرید امتیاز کرده اند می بایست با حضور در هیات فوتبال مراحل اداری نقل و انتقال و تغییر نام تیم خود را تا قبل از قرعه کشی انجام دهند و تا قبل از سپری شدن این مراحل اجازه برگزاری تست های پیش از فصل به منظور جذب بازیکن را ندارند و در صورت گزارش به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد و با محرومیت هایی از سوی هیات فوتبال رو به رو می شوند.

دبیر هیات فوتبال در پایان گفت: با تهیه پروتکل های بهداشتی و ارسال به فدراسیون فوتبال وهیات پزشکی ورزشی استان درصدد برگزاری مسابقات فوتبال در استان اصفهان هستیم و امیدواریم بتوانیم مسابقات فوتبال را در بالاترین سطح برگزار نماییم.
با توجه به مستقر شدن نماینده هیات پزشک ورزشی استان در محل هیات فوتبال استان کلیه فعالیتهای هیات فوتبال در استان بارعایت پروتکل ها ی بهداشتی مصوب و با نظارت ویژه انجام خواهد شد.
دادخواه در مورد نحوه برگزاری مسابقات فصل جاری لیگهای فوتبال عنوان کرد این مسابقات با اضافه شدن تیمهای رده های مختلف کشوری که بعنوان نماینده استان حضور داشتند در لیگ برتر و تیمهای لیگهای دسته اول با توجه به شرایط ویژه در حال حاضر به صورت فقط یکدور رفت و با رعایت کامل پروتکل بهداشتی مصوب برگزار خواهد شد. در حال حاضر فقط مجاز به برگزاری مسابقات فوتبال هستیم ولی در حال آماده سازی لیگهاای فوتسال نیز می باشیم که در صورت اخذ مجوز بتوانیم لیگهای فوتسال استانی را نیز برگزار کنیم