هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه مسئولان واحد مسابقات شهرستانهای توابع استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، جلسه مسئولان واحد مسابقات شهرستانهای توابع استان اصفهان در محل سالن جلسات هیات فوتبال استان اصفهان برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر به کلیه مسئولان کار با سامانه مدیریت فوتبال آموزش داده شد.