هیئت فوتبال استان اصفهان

گنجینه افتخارات هیات فوتبال با حضور استاد یاوری افتتاح شد. + عکس

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، گنجینه افتخارات هیات فوتبال استان اصفهان عصر امروز با حضور استاد محمود یاوری ، مهندس امیرمسعود هراتیان رئیس هیات فوتبال ، حمیدرضا دادخواه دبیر هیات فوتبال و جمعی از پیشکسوتان ارشد فوتبال در محل هیات فوتبال استان اصفهان افتتاح شد.