هیئت فوتبال استان اصفهان

قابل توجه کلیه باشگاه های حاضر در لیگ های استانی فوتبال و فوتسال

قابل توجه باشگاه های فعال در مسابقات لیگ های استانی فوتبال و فوتسال، با توجه به سیاست گذاری هیئت فوتبال استان مبنی یر استاندارد سازی ورزشگاه های استان کارگروه مربوطه فعالیت خود را آغاز نموده است لذا کلیه تیمهای حاضر در مسابقات استان از تاریخ 25 خرداد 99 لغایت 31 خرداد 99 معرفی کتبی ورزشگاه میزبان خود را ارسال نموده تا نسبت به بازدید اقدامات لازم صورت پذیرد و پس از تایید مجوز برگزاری میزبانی از طرف هیات فوتبال استان به تیمهای مربوطه داده خواهد شد.