هیئت فوتبال استان اصفهان

‌رئیس هیئت پزشکی ورزشی: در بحث کرونا باشگاه های ذوب آهن و سپاهان همکاری خوبی داشتند

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال، احمدباقری مقدم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: دو تیم ذوب آهن و سپاهان همچون دیگر تیم ها برای شروع تمرینات نیاز به انجام آزمایش در آزمایشگاههای مورد تایید فدراسیون داشتند که بعد از انجام و منفی بودن آن ها با ارسال نتایج برای ما و تایید از سوی هیئت و فدراسیون پزشکی ورزشی، تمرینات این دو تیم با حضور افسران سلامت آغاز شد.
وی افزود: مرحله دوم تست دو تیم طی روزهای گذشته انجام و مواردی از هر دو تیم اعلام شد که البته با توجه به اینکه برای ما ارسال نشده بود بالطبع تایید فدراسیون هم نداشتند، البته تست ها برای هیئت ارسال شده و بر اساس پروتکل ها در اختیار فدراسیون قرار داده ایم تا بعد از مراحل قانونی تایید شود و فکر نمی کنم مشکلی داشته باشند.
وی ادامه داد: هر دو تیم ذوب آهن و سپاهان از ابتدای شروع شیوع ویروس کرونا همکاری و تعامل بسیار خوبی با هیئت داشتند و از سوی هیئت قبل از شروع تمرینات از هر دو باشگاه و محل تمرین بازدید داشتیم، هر دو تیم تلاش زیادی می کنند تا تمام موارد پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، تست هر دو تیم بر اساس آیین نامه ها انجام شده است و مواردی هم که مثبت اعلام شده پس از تایید فدراسیون به تیم ها اعلام می شود. در حال حاضر مساله این است که دو تیم مواردی کمتر از ۵ نفر دارند که تمرین کلی تیم ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد و نفرات مدنظر تا زمانی که مشخص شده در قرنطینه خواهند بود تا اعضا تیم آسیب نبینند، در مواردی که نفرات بالای ۵ نفر باشند کل تیم به قرنطینه می رود که این شرایط برای ذوب آهن و سپاهان پیش نیامده است.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت: متاسفانه روز گذشته ۱۳ خرداد ماه مصاحبه ای از قول بنده بر روی خروجی یکی از خبرگزاری ها رفت که تیتر آن به هیچ عنوان مورد تایید نیست و آن را رد می کنم و فکر می کنم صداقت در بیان و انتقال صحبت های بنده در این مورد رعایت نشده است.
وی در خصوص تغییر در پروتکل های بهداشتی فدراسیون، خاطر نشان کرد: در پروتکل فدراسیون پیش بینی حضور افسران سلامت و یا ناظران هیئت نشده است که این مورد به فدراسیون گفته شد تا از نظر قانونی مشکلی ایجاد نشود، البته هر دو تیم سپاهان و ذوب آهن با حضور نمایندگان ما در هنگام انجام تست مشکلی نداشتند، همچنین در زمان تست دوم ذوب آهن یکی از افسران سلامت بر روند انجام آزمایش نظارت کامل داشته و این نشان از همکاری و تعامل خوب دو باشگاه با هیئت است، هر چند باشگاهها حساسیت های زیادی در زمان انجام تست و تمرینات دارند تا وضعیت سلامت بازیکنان به خوبی حفظ شود.
باقری مقدم  در ارتباط با وضعیت نفراتی که تست آن ها مثبت اعلام شده است، اظهار کرد: اطلاعات افراد مثبت به صورت محرمانه میان ما و باشگاه است و آن ها در قرنطینه کامل هستند و البته مواردی که نیاز است به آن ها گفته می شود تا سریع تر بهبودی پیدا کرده و به تمرینات خود بازگردند.