هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست مشترک دبیرکل و مسئولین کمیته های مرتبط در حوزه فوتبال پایه

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این نشست با حضور مهدی محمد نبی ، دبیرکل فدراسیون فوتبال ، مرتضی محصص رئیس کمیته فنی ، اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان و نیما نکیسا مسئول واحد گرسروتز فدراسیون فوتبال تحولات ، چشم انداز و برنامه های آتی در زمینه پیشرفت و توسعه فوتبال پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهدی محمد نبی در این نشست با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به موضوع فوتبال پایه ، توسعه فوتبال پایه در کشور و استعدادیابی مناسب در راستای تقویت تیم های ملی خواستار تدوین برنامه مناسب به منظور ارتقای جایگاه فوتبال ایران در این بخش شد.
همچنین اکبر محمدی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فوتبال ایران و جایگاه فوتبال پایه در آسیا گفت:ما در هر دو بخش توسعه فوتبال جوانان آسیا و گرسروتز AFC در چارت برنزی کنفدراسیون قرار گرفته ایم که لازم است با انجام اقدامات مورد نظر و برنامه ریزی مناسب جایگاه فوتبال ایران در این حوزه ارتقاء پیدا کند.
همچنین مرتضی محصص رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال و نیما نکیسا نیز به بیان دیدگاههای خود در این خصوص و ضرورت استفاده از تجارب فعالیت های گذشته در راستای ارتقای فوتبال ایران در این دو بخش پرداختند.
با توجه به سفر نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران جهت بازدید و بررسی میدانی از فعالیت آکادمی های فوتبال کشور ، شرایط باشگاهها در رده پایه و فعالیت مدارس فوتبال که در مسیر استانداردسازی فعالیت ها با همکاری فدراسیون فوتبال صورت می گیرد مقرر شد برنامه ریزی مناسبی در این حوزه انجام شود.
با تاکید مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال کمیته ها و واحدهای مرتبط ملزم به استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در جهت همکاری همه جانبه با نمایندگان AFC و در راستای استانداردسازی فعالیت های این بخش خواهند بود.
بر این اساس کارگروه تخصصی توسعه فوتبال پایه کشور با حضور رئیس کمیته فنی ، رئیس کمیته جوانان ، مسئول واحد گرسروتز و دو کارشناس متخصص دارای تحصیلات آکادمیک ، آشنا به زبان انگلیسی و دارای مدارک معتبر از AFC تشکیل خواهد شد تا در راستای سیاست گذاری و ترسیم چشم انداز همچنین اهداف فوتبال پایه کشور فعالیت کند.