هیئت فوتبال استان اصفهان

سهیل مهدی: منتظر اعلام تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم

مهدی: منتظر اعلام تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم

سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: در جلسه امروز، فدراسیون های مختلف نظرات خود را بیان کردند و مقرر شد که گزارش نهایی برای تصمیم گیری به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارایه شود.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان ،سهیل مهدی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد حضورش در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در ورزش اظهار داشت: جلسه امروز با موضوع رسیدگی به بحث از سرگیری فعالیت های ورزشی در فدراسیون های مختلف اختصاص داشت که بنده به نمایندگی از سازمان لیگ فوتبال در این نشست حاضر شدم. نمایندگانی از سایر فدراسیون های ورزشی دیگر هم در این جلسه حضور داشتند.
وی افزود: در نشست امروز حاضرین در جلسه بحث از سرگیری فعالیت های ورزشی را از جمیع جهات با توجه به شرایط موجود بررسی کردند و در نهایت مقرر گردید که ستاد مقابله با کرونا در ورزش در سریع ترین زمان ممکن گزارش خود را برای اخذ تصمیم گیری نهایی برای از سرگیری فعالیت های ورزشی  به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارایه کند و در این ستاد ملی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.