هیئت فوتبال استان اصفهان

سهرابی: قوانین داوری فوتسال از ۱۲ خردادماه اجرایی  می شود.

رئیس دپارتمان داوران فدارسیون فوتبال  از تغییرات قوانین جدید فوتسال در سال 2020 خبر داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان وبه نقل ازسایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا سهرابی، رئیس دپارتمان داوران در این باره عنوان کرد: در آخرین جلسه ای که در فیفا برگزار شد، قوانین جدید فوتسال مورد تایید و تصویب قرار گرفت که این قوانین از اول ژوئن سال 2020 (12 خردادماه سال جاری) در کلیه مسابقات اجرا می شود.

وی در ادامه بیان کرد: این قوانین مبتنی بر تغییرات قوانین فوتبال و تغییرات مختص فوتسال است. همچنین کمیته داوران فدراسیون بزودی ترجمه قوانین جدید فوتسال را در وب سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد کرد.