هیئت فوتبال استان اصفهان

هاجر دباغی از اصفهان خانم گل تورنمنت دختران زیر ۲۳ سال کافا

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان هاجر دباغی از استان اصفهان و ملی پوش تیم سپاهان با ۸ گل زده عنوان خانم گل تورنمنت دختران زیر ۲۳ سال کافا را به خود اختصاص داد.