هیئت فوتبال استان اصفهان

یادواره ملی گرامیداشت شهید عبدالرسول زرین و۱۲۰۰شهید ورزشکار استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان یادواره ملی گرامیداشت شهید عبدالرسول زرین و۱۲۰۰شهید ورزشکار استان اصفهان باحضور مسئولین کشور و مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان روز چهارشنبه 1آبان ماه در تالار کوثر اصفهان برگزار شد.