هیئت فوتبال استان اصفهان

ماجدی: مدرک معتبر فقط ازطریق فدراسیون فوتبال ارائه می شود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی- رئیس کمیته آموزش گفت: جدیدا متوجه شدیم که در فضای مجازی با نام فدراسیون فوتبال و هیئتهای فوتبال، کلاس های آموزشی فوتبال را به صورت دو یا سه روزه برگزار می کنند که این افراد نه مدرس رسمی فدراسیون فوتبال هستند و نه جایی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه این افراد با گرفتن وجه نقد این کلاس ها را برگزار می کنند و اعلام می کنند مدرک معتبر به نفرات شرکت کننده ارائه می شود. باید بگویم که مدرک معتبر فقط از سوی فدراسیون فوتبال ارائه می شود و بدون شک مدارکی که از سوی این افراد صادر می شود فاقد اعتبار است.

ماجدی در ادامه بیان کرد: کلاس هایی که به غیر از سایت فدراسیون فوتبال و سایت هیئتها اعلام می شود فاقد اعتبار است. بر همین اساس از تمام مربیان و نفراتی که از این کلاسها مطلع می شوند می خواهم که از حضور در این دوره ها خودداری کنند چرا که این کلاس های آموزشی حقیقی نیست و به هیچ وجه اعتبار ندارد.در واقع این افراد سوء استفاده می کنند و نه مدرک و نه کلاس قانونی دارند.

رئیس کمیته آموزش ادامه داد: چندین اطلاعیه در اختیارمان است که از طریق دبیرکل و کمیته های حقوقی و اخلاق پیگیری می کنیم و افراد که دنبال سودجویی هستند را مشخص کنیم تا هر چه زودتر مقابل این روند را بگیریم.

وی در پایان گفت: اگر قرار باشد دوره ای برگزار شود از سوی فدراسیون فوتبال به صورت رسمی اعلام می شود و باید به حساب رسمی فدراسیون فوتبال پول یا به حساب رسمی هیئتت های فوتبال استانی واریز بشود. در غیر اینصور از نظر ما فاقد اعتبار است و افراد محض سود جودیی دست به این اقدام می زنند.