هیئت فوتبال استان اصفهان

قضاوت بانوان اصفهانی در هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان وبه نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران به شرح زیر است:

 

جمعه 19 مهرماه 1398

زاگرس شیراز پارس جنوبی بوشهر

مهسا قربانی – سمانه رضایی – سمیه براتیه – زهرا معتمدی

ناظر: رقیه پرتوی

 

همیاری آ.غربی شهرداری سیرجان

سرور ساعدی – ژاله طوفانپور – نرگس مولایی – رویا ظفری

ناظر: سمانه محسنی

 

پالایش گاز ایلام ذوب آهن اصفهان

مهناز ذکایی – مرضیه بهداروند – زهرا رمردوی – سحر ورمزیاری

ناظر: پریسا مرادی

 

نماینده البزر آویسا خوزستان

سلما رضوی – زهرا امدادی – فاطمه دهقان – پریسا صائبی

ناظر: منصوره مشرفی پور

 

فولاد مبارکه سپاهان آذرخش کردستان

سلطنت نوروزی – انسیه مافی نژاد – حبیبه ربوی – الهه سامانیان

ناظر: معصومه شکوری